Kotek™ & Kotek Invento™

Poprzedni wpis podkreślał korzyści wynikające z przebywania w pozycji pionowej.

Stanie pozwala na lepszą kontrolę głowy, tułowia oraz kończyn górnych, co przyczynia się do rozwoju bardziej złożonych form zabaw i interakcji społecznych. Wielu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, łamliwością kości, przepukliną oponowo-rdzeniową nie osiągnie samodzielnie pionowej kontroli postawy, ani nie rozwinie samodzielnego chodu. Rodzice i terapeuci powinni zapewnić swoim podopiecznym możliwość przebywania w pozycji stojącej. Pionizację należy rozpoczynać około 9-10 m. ż. ( zalecenia ICF b 710 do b 789).Pacjenci powinni przebywać w pozycji pionowej codziennie minimum przez 60 minut a nawet dłużej. Do uzyskania pozycji pionowej wykorzystuje się różne sprzęty dostępne na rynku. Należy pamiętać, żeby sprzęt był indywidualnie dobrany dla każdego pacjenta.

Akces-Med produkuje różne modele pionizatorów : pionizatory statyczne
i pionizatory dynamiczne.

Do pionizatorów statycznych należą: Kotek I, Kotek II Invento, Lifter, Paramobil, Smart i Parapion.

Poniżej przedstawię krótki opis poszczególnych wyrobów.

Pionizator Kotek I i Kotek II Invento:

oba pionizatory zalecane są dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym( różne postacie); uszkodzeniami mózgu i rdzenia kręgowego
o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi
i koordynacji ruchów; chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne ); przepukliną oponowo-rdzeniową; chorobami mięśni przebiegającymi z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe); zespołami genetycznymi przebiegającymi z niedowładami kończyn; chorobami zwyrodnieniowymi
i neurologicznymi; innymi chorobami przebiegającymi z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu; po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub z urazami kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

W obu urządzeniach ergonomiczny system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się bardzo pewnie i bezpiecznie w pionizatorze.

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Pionizator Kotek I daje mozliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia od 25 do 85 stopni.

Pionizator Kotek II Invento pozwala na pionizację pacjenta tyłem lub przodem; płynna regulacja kąta nachylenia od 0 do 90 stopni umożliwia zmianę pozycji z leżącej do stojącej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *