Kotek™ & Kotek Invento™

Poprzedni wpis podkreślał korzyści wynikające z przebywania w pozycji pionowej.

Stanie pozwala na lepszą kontrolę głowy, tułowia oraz kończyn górnych, co przyczynia się do rozwoju bardziej złożonych form zabaw i interakcji społecznych. Wielu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, łamliwością kości, przepukliną oponowo-rdzeniową nie osiągnie samodzielnie pionowej kontroli postawy, ani nie rozwinie samodzielnego chodu. Rodzice i terapeuci powinni zapewnić swoim podopiecznym możliwość przebywania w pozycji stojącej. Pionizację należy rozpoczynać około 9-10 m. ż. ( zalecenia ICF b 710 do b 789).Pacjenci powinni przebywać w pozycji pionowej codziennie minimum przez 60 minut a nawet dłużej. Do uzyskania pozycji pionowej wykorzystuje się różne sprzęty dostępne na rynku. Należy pamiętać, żeby sprzęt był indywidualnie dobrany dla każdego pacjenta.

Akces-Med produkuje różne modele pionizatorów : pionizatory statyczne
i pionizatory dynamiczne.

Do pionizatorów statycznych należą: Kotek I, Kotek II Invento, Lifter, Paramobil, Smart i Parapion.

Poniżej przedstawię krótki opis poszczególnych wyrobów.

Pionizator Kotek I i Kotek II Invento:

oba pionizatory zalecane są dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym( różne postacie); uszkodzeniami mózgu i rdzenia kręgowego
o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi
i koordynacji ruchów; chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne ); przepukliną oponowo-rdzeniową; chorobami mięśni przebiegającymi z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe); zespołami genetycznymi przebiegającymi z niedowładami kończyn; chorobami zwyrodnieniowymi
i neurologicznymi; innymi chorobami przebiegającymi z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu; po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub z urazami kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

W obu urządzeniach ergonomiczny system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się bardzo pewnie i bezpiecznie w pionizatorze.

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Pionizator Kotek I daje mozliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia od 25 do 85 stopni.

Pionizator Kotek II Invento pozwala na pionizację pacjenta tyłem lub przodem; płynna regulacja kąta nachylenia od 0 do 90 stopni umożliwia zmianę pozycji z leżącej do stojącej.

 

Pionizacja – dlaczego jest ważna?

Naturalną pozycją człowieka jest pozycja pionowa dwunożna.

Dziecko w trakcie swojego rozwoju w naturalny sposób dąży do uzyskania pozycji pionowej. Pionizacja następuje wtedy, gdy miednica jest stabilna, a kość krzyżowa zostaje ustawiona pomiędzy kośćmi biodrowymi dzięki odpowiednio rozwiniętym mięśniom.

Postawa pionowa umożliwia prawidłowe funkcjonowanie:

  • układu oddechowego- swobodna wentylacja płuc, prawidłowa praca przepony
  • układu kostno-stawowego i mięśniowego- fizjologiczne napięcie mięśni i prawidłowy zakres ruchu stawów
  • układu nerwowego- budowanie czucia głębokiego (proprioreceptywnego)
  • układu moczowego
  • układu trawiennego
  • Na skutek różnego rodzaju schorzeń lub urazów człowiek może utracić zdolność utrzymania pozycji pionowej. Aby zapobiec niekorzystnym zmianom w organizmie człowieka niezbędna jest pionizacja.

Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową lub z dystrofią mięśniową potrzebują różnych sprzętów ułatwiających uzyskanie pozycji pionowej ciała. Sprzęt powinien być dobrany indywidualnie dla  każdego pacjenta ze względu na jego potrzeby, np. odpowiednia stabilizacja ciała. Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie utrzymać pozycji stojącej powinni w ciągu dnia przebywać w pozycji siedzącej. Dzięki odpowiednio dobranym urządzeniom dziecko ma możliwość uczestniczenia w czynnościach życia codziennego: nauka, zabawa, jedzenie.